LEZECKÉ KROUŽKY POZASTAVENY K 12.10.

dne 12. října 2020

Vážení rodiče  a děti,

jsme nuceni dočasně pozastavit konání dětských lezeckých kroužků a tréninků, a to s ohledem na aktuálně platné krizové vládní opatření. Na základě toho jsou dětské kroužky a tréninky pozastaveny, a to do 23. 10. 2020.
Lekce, o které z výše uvedeného důvodu Vaše děti přijdou, budou nahrazeny.
O případných změnách Vás budeme včas informovat, případně sledujte naše webové stránky.

Ostatní sporty