Velikonoční příměšťák!

dne 12. února 2022

Do léta daleko, tak jsme se rozhodli uskutečnit tábor již na velikonoční prázdniny.

ČT + PÁ / 1600 Kč / rezervace přes rezervační systém Komecu https://komec.isportsystem.cz/

Téma: Hon na dinosauří vejce!

Ostatní sporty